Provozní řád – Jump Střekov

Vaše bezpečí je pro nás důležité. Prosím seznamte se s pravidly bezpečného pohybu na trampolínách

Vstup do Jump Arény s pitím nebo jídlem je zakázán, Dále je zakázáno vstupovat s plnými ústy (tj. s bonbóny, žvýkačkami, apod.).

Z hygienických a bezpečnostních důvodů je každý skákající povinen mít protiskluzové ponožky. Tyto ponožky lze zakoupit na recepci.

Každý skákající je povinen sundat si veškeré šperky z důvodu vlastní bezpečnosti, proti ztrátě, ale i z důvodu zamezení poničení trampolín (tj. piercing, hodinky, řetízky, náramky, ale i kruhové a jinak visící náušnice, apod.).

Každá z trampolín má maximální nosnost 120 kg, proto lidem s vyšší váhou skákání na trampolíně nedoporučujeme.

Skákání na trampolíně je od 3 let, Skákání v nižším věku se ze zdravotních důvodů nedoporučuje.

Při přeskakování z trampolíny na jinou trampolínu musíte dbát větší pozornosti, hrozí možnost srážky dvou skákajících.

V tělocvičně je zakázáno běhat nebo hrát na honěnou.

Při skákání do airbagu (dopadové plochy) je třeba dbát nejvyšší pozornosti. Do jámy je možné skákat z více směrů (z bílých a černých trampolín, z balkonu) a před skokem, je třeba se řádně rozhlédnout do všech směrů.

Váhový limit u airbagu je 80 kg (černé nafukovací dopadové plochy).

Na zkosené trampolíny se nešplhá, nepřelézají se, ani se po nich neklouže.

Přelézat zábradlí je zakázáno a vstup do prostoru pod trampolínami je přísně zakázán!

Nezůstávejte na krytech a ani na trampolínách. K odpočinku, prosím, opusťte prostor s trampolínami.

Skákání pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek je výslovně zakázáno!

Respektujte ostatní návštěvníky.

Při zjištění jakéhokoliv poškození nebo závady je nutné její nahlášení.

Buďte obezřetní a před každým skokem se rozhlédněte. Pamatujte, že skáčete na vlastní nebezpečí! 
Znejte své limity a nepřekračujte je.

Řiďte se pokyny personálu Střekov Arény. V případě, že návštěvník neuposlechne pokynů personálu, může být z arény bez náhrady vykázán.

Každý návštěvník je před vstupem na trampolíny povinen se seznámit s pravidly a s řádem Střekov Arény.

Nedoporučujeme skákat s brýlemi nebo naslouchátkem, pokud to není nutné.

Vstup do tělocvičny s telefonem je povolen, avšak na vlastní nebezpečí. Neskákejte s ním na trampolíně.

Každý návštěvník, který má nějaké omezení, nechť to hlásí trenérům před vstupem do tělocvičny.

Vstup je možný pouze ve sportovním oblečení (povoleny jsou maximálně džíny BEZ knoflíku a zipu).